Kasık fıtıklarında kapalı ameliyatın avantajları nelerdir?

  • Ameliyat orta hattan yapılan toplam üç küçük kesi ile gerçekleştirildiğinden her iki kasık fıtığını da aynı anda müdahale etme şansı mevcut.
  • Ameliyat sonrasında daha az iz kalacağından daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmekte
  • Ameliyat sonrasında ağrı ve gerginlik hissi açık ameliyata göre daha azdır
  • Ameliyat sonrası gündelik hayata ve işe dönüş daha hızlı olmakta dolayısıyla daha az iş gücü kaybı olmaktadır
  • Tekrar eden kasık fıtıklarının onarımında kapalı teknik en etkili yöntemdir